18/11/08

Οι φωνές του κόσμου ΙΙ - Νοέμβρης


Αρχίσαμε πέρσι... και φέτος αυτή η αδελφοποίηση αν και αριθμεί τα 47 μέλη! άρχισε να γίνεται πιο ομαδοσυνεργατική: Η συντονίστρια από την Σκωτία, άφησε όλα τα μέλη να προτείνουν ιδέες για το θέμα εργασίας του Νοέμβρη και μετά από ψηφοφορία, επιλέχθηκε η δική μας ιδέα: " Όλοι για έναν & Ένας για όλους" .. να παρουσιασθεί από τους μαθητές χρησιμοποιώντας ποικίλες μορφές εικαστικής τέχνης αλλά και χρήσης του myPlick, ενός εργαλείου web2.. Όλα τα έργα των σχολείων εδώ ..

Δεν υπάρχουν σχόλια: