16/1/09

Ελλάδα¨Πώς δούλεψαν οι μαθητές..


Ο Βασίλης και ο Δημήτρης έφτιαξαν τον χάρτη της Ευρώπης και της Ελλάδας βλέποντας τους αντίστοιχους χάρτες..τα υπόλοιπα σχέδια και φιγούρες ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς όλων των νηπίων σε ομάδες..

15/1/09

παρατηρώντας και μαθαίνοντας..


Οι μαθητές παρατήρησαν τα καιρικά φαινόμενα, έμαθαν για αυτά, έκαναν ερωτήσεις συγκρίσεις, έφτιαξαν σύμβολα, χάρτες ..και αυτό το video

11/1/09

πόσα ζώα ζουν..πού;


Με ζωγραφιές του Yuko Lau και την φωνή του Δημήτρη.Σ ... φτιάξαμε ένα παιχνίδι on-line για να παίζουμε εμείς αλλά και μια κατασκευή για την τάξη για εμάς και τους φίλους μας σε PT-AT-FR-LV

πηγές: Διαδίκτυο