7/4/09

το ηλιακό μας σύστημα..


Έτος αστρονομίας το 2009, γιαυτό προτείναμε -και έγινε αποδεκτό- στις 'Φωνές του Κόσμου' αυτό να είναι το θέμα του μήνα Απρίλη για όλους τους εταίρους.. ένα video παρουσίαση με τους 8 +(1) πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος

πηγές: μουσική : Mike Oldfield - Irish Folk Celltic - Women of Ireland

Δεν υπάρχουν σχόλια: