29/9/09

νέο e-twinning 2009-2010

Εγκρίθηκε η νέα αδελφοποίηση με τους γνωστούς πλέον εταίρους από την Γαλλία, την Αυστρία, την Λετονία και την Πορτογαλία. Μαζί 5 χρόνια συνεργαζόμαστε διαδικτυακά με εκπαιδευτικούς και μαθητές αναδεικνύοντας τα οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ στην πράξη και στη τάξη. Φέτος το έργο που επιλέξαμε να αναπτύξουμε αφορά την Ασφάλεια στο διαδίκτυο, έχει τίτλο: '' e-S@fe Acting '' και προήλθε από τους προβληματισμούς που αναδύθηκαν κατά την διάρκεια της πορείας μας τα τελευταία χρόνια. Στόχος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με πρακτικές ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου, κάνοντας ορθές επιλογές και ακολουθώντας κανόνες που οι ίδιοι συμμετοχικά θα ορίσουν.. με μια διαθεματική προσέγγιση, με χαρούμενες και κατανοητές δραστηριότητες για την ηλικία των μαθητών μας, επιλέγοντας ποικίλα διαδικτυακά μέσα, και πλατφόρμες όπως : τη δημιουργία ενός wiki για την παρουσίαση της ανάπτυξης του έργου, μιας Νing κοινότητας για όλους τους εταίρους, κοινός τόπος αλληλεπίδρασης και ανάδειξης της δημιουργικότητας και των 5 σχολικών μονάδων και όσα άλλα ελεύθερα προκύψουν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς..

Δεν υπάρχουν σχόλια: