24/11/09

Πολυμερής Ευρωπαϊκή Σύμπραξη


Στην Οστένδη του Βελγίου πραγματοποιήθηκε Η πρώτη συνάντηση εκπαιδευτικών για το Comenius project: He@lth-e-living. Το Βέλγικο σχολείο μας υποδέχθηκε θερμά, με τραγούδια, χορούς και θεατρικά παιχνίδια. Οι ηλικίες των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου είναι 2.5 έως και 11 ετών. Η εκπαίδευση δεύτερης γλώσσας αρχίζει νωρίς από τα 2.5, λόγω των 2 επισήμων γλωσσών του Βελγίου, ενώ η γραφή αρχίζει μόνο με την είσοδο των μαθητών στην πρώτη δημοτικού στα 7.. έως τότε ακολουθούν δραστηριότητες άσκησης κυρίως της μεγάλης κινητικότητας των χεριών.
Οι εταίροι συζήτησαν διεξοδικά για την ανάπτυξη του έργου και έθεσαν χρονοδιαγράμματα στις προτεινόμενες δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν από κοινού σε όλα τα σχολεία. Δημιουργήσαμε έναν κοινό χώρο διάδρασης WIKI, μάθαμε πως να δουλεύουμε σε αυτόν καθώς και μια βάση αποθήκευσης και ανταλλαγής αρχείων. Με πολύτιμες εμπειρίες και χαρά από την πρώτη αυτή συνάντηση επιστρέψαμε στα σχολεία μας για να μεταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σε μαθητές και εκπαιδευτική κοινότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: