29/9/09

νέο e-twinning 2009-2010

Εγκρίθηκε η νέα αδελφοποίηση με τους γνωστούς πλέον εταίρους από την Γαλλία, την Αυστρία, την Λετονία και την Πορτογαλία. Μαζί 5 χρόνια συνεργαζόμαστε διαδικτυακά με εκπαιδευτικούς και μαθητές αναδεικνύοντας τα οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ στην πράξη και στη τάξη. Φέτος το έργο που επιλέξαμε να αναπτύξουμε αφορά την Ασφάλεια στο διαδίκτυο, έχει τίτλο: '' e-S@fe Acting '' και προήλθε από τους προβληματισμούς που αναδύθηκαν κατά την διάρκεια της πορείας μας τα τελευταία χρόνια. Στόχος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με πρακτικές ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου, κάνοντας ορθές επιλογές και ακολουθώντας κανόνες που οι ίδιοι συμμετοχικά θα ορίσουν.. με μια διαθεματική προσέγγιση, με χαρούμενες και κατανοητές δραστηριότητες για την ηλικία των μαθητών μας, επιλέγοντας ποικίλα διαδικτυακά μέσα, και πλατφόρμες όπως : τη δημιουργία ενός wiki για την παρουσίαση της ανάπτυξης του έργου, μιας Νing κοινότητας για όλους τους εταίρους, κοινός τόπος αλληλεπίδρασης και ανάδειξης της δημιουργικότητας και των 5 σχολικών μονάδων και όσα άλλα ελεύθερα προκύψουν μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς..

23/9/09

''Το μαγικό δέντρο των παραμυθιών''

Έτσι ονομάσαμε την γωνιά του 'Δέντρου' φέτος..
Γράφουμε .. και κρεμάμε όλα τα παραμύθια που διαβάζουμε ή δραματοποιούμε στη τάξη. Στόχος είναι να το πρασινίσουμε τόσο ώστε να μην φαίνονται τα κλαδιά του! Μαζί με την έναρξη λειτουργίας της Δανειστικής Βιβλιοθήκης τον Οκτώβρη, θέλουμε να προσφέρουμε μια πιο στοχευμένη υποστήριξη στους μαθητές σε ότι αφορά την ενότητα Βιβλίο στον χώρο μας.

16/9/09

Comenius - μια πολυεταιρική σύμπραξη

Μετά από αρκετά χρόνια 'παύσης' .. συμμετέχουμε ξανά στην Ευρωπαϊκή δράση Comenius 2.1 που αφορά συνεργατικά σχέδια τουλάχιστον 3 σχολείων. Το Project έχει τον τίτλο : He@lth-e-living και για τα επόμενα 2 χρόνια, μαθητές - εκπαιδευτικοί από 6 χώρες θα αναπτύξουν κοινές δραστηριότητες και πρακτικές επικεντρώνοντας μεν στην υγιεινή διατροφή αλλά κυρίως σε ένα υγιές μοντέλο διαβίωσης με βασικό παρανομαστή την χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ).

Το διακρατικό αυτό σχέδιο επιχορηγείται από το ΙΚΥ.. εδώ είναι η φόρμα που υποβλήθηκε προς έγκριση αρχές του 2009.