24/1/12

Προπαρασκευαστική στην MelillaΜια  επίσκεψη  για  την  συν-δημιουργία ενός έργου Comenius,  με στόχο και  περιεχόμενο την  ανάδειξη των στοιχείων  εκείνων που  οδηγούν στην  ανεκτικότητα και την  αποδοχή  της διαφορετικότητας στη  σημερινή  κοινωνία.   Η  αυτόνομη  Ισπανική πόλη της  Μελίγιας μέσα  στο  Μαρόκο, ήταν  η  κατάλληλη  τοποθεσία για να  αρχίσει  μια  τέτοια  συνεργασία.  Χριστιανοί, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι  και  άλλες  μειονότητες,  προσπαθούν και   φαίνεται ότι  βρίσκουν  τρόπο  να  ζουν  μαζί σε  κοινό  αναπτυξιακό  μοντέλο.  Τα  8  σχολεία που βρέθηκαν μαζί,  ολοκλήρωσαν  πρόταση διετούς  έργου η οποία και θα  υποβληθεί προς  έγκριση τις  επόμενες  ημέρες.

πηγές:
1./Wonderful Chill Out Music,Enigma,The Child In Us 2./Loreena mcKennitt, The gates of Istanbul

Δεν υπάρχουν σχόλια: