23/10/12

το νηπιαγωγείο μας ..


Η παρουσίαση του σχολείου  από  τα  παιδιά  στα πλαίσια  των δραστηριοτήτων γνωριμίας   του νέου Comenius..
πηγές: μουσική: Μίκης Θεοδωράκης, Ζορμπάς

7/10/12

EUROPE MIX .. Comenius 2012-14

Σε  μια  νέα  πολυμερή  σύμπραξη  10  εταίρων με  τον  τίτλο : EUROPE  MIX   θα συμμετέχει  το  σχολείο  μας  για  τα  επόμενα  2  έτη.  Το  θέμα  του  αφορά  την  διαπολιτισμικότητα    και  την  πολυμορφία  των  σημερινών  κοινωνιών  στην  Ευρώπη.  

1/10/12

Quality Label: "P.A.L.E"Το  έργο αδελφοποίησης  "Play And Learn English"  έλαβε  την  Ετικέτα  Ποιότητας  από  την  εθνική  αρχή  διαχείρισης των  e-Twinning. Οι  περσινοί μαθητές μας  μπορούν  να την  εκτυπώσουν και  να έχουν το  ενθύμιο Καλής Πρακτικής από το  πρώτο τους  σχολείο!
Καθώς και  οι  υπόλοιποι  εταίροι  έλαβαν αντίστοιχες  ετικέτες ποιότητας  αυτόματα  το  έργο μας  λαμβάνει  κ  την  Ευρωπαϊκή  ετικέτα ποιότητας.