29/5/13

3η Συνάντηση Comenius, Bratislava.SkΣτις  22-26/05/2013  οι 9  εταίροι  του EUROPE MIX συναντήθηκαν  στη Σλοβακία, για  τον  απολογισμό  του 1ου  έτους  της  πολυμερούς  αυτής  σύμπραξης.  Επισημάνθηκε  η  τρίτη δράση  " ΕuroMuseums "  ως η  πιο  δημοφιλής μεταξύ  των μαθητών.  Καθορίστηκαν αφ' ενός μεν τα  ζευγάρια  των εταίρων για  τις  μελλοντικές  διαδικτυακές τους συναντήσεις  εφ' ετέρου δε  το  περιεχόμενο τους. Τέλος  προσδιορίσαμε  τα σημεία αιχμής, της  πρώτης δραστηριότητας  μας  την  επόμενη χρονιά  που  αφορά  την  'διδασκαλία  χορών'   εξ αποστάσεως.


Πηγές: μουσική: Morning has Broken - Piano, Il Divo - Hallelujah ,Right Here Waiting For You - Piano

Δεν υπάρχουν σχόλια: