19/5/14

1 τραγούδι 10 γλώσσεςΗ  τελευταία συνεργατική   δράση του Comenius : 'Europe Mix' 2012-14: Όλοι μαζί φτιάξαμε ένα τραγούδι με 10 φράσεις στις 10 εθνικές μας γλώσσες και το τραγουδήσαμε 'πατώντας' στη μελωδία της  Elisabeth Michell: 'you are my sunshine'

8/5/14

Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 4/10/14


Ενώνουμε και  εμείς τις δικές μας φωνές συμμετέχοντας στη παγκόσμια δράση της ACTION AID για την ελεύθερη πρόσβαση στην Εκπαίδευση ΟΛΩΝ των ΠΑΙΔΙΩΝ και ενάντια στον αποκλεισμό τους για οιονδήποτε λόγο.
PINTEREST actionAID