19/5/14

1 τραγούδι 10 γλώσσες



Η  τελευταία συνεργατική   δράση του Comenius : 'Europe Mix' 2012-14: Όλοι μαζί φτιάξαμε ένα τραγούδι με 10 φράσεις στις 10 εθνικές μας γλώσσες και το τραγουδήσαμε 'πατώντας' στη μελωδία της  Elisabeth Michell: 'you are my sunshine'

Δεν υπάρχουν σχόλια: