2/3/12

Αγγλικά στο νηπιαγωγείο .. με διάδραση

Με αυτήν τη διαδικτυακή συνάντηση ολοκληρώσαμε τις δραστηριότητες του β' τριμήνου της αδελφοποίησης, παρουσιάζοντας και στους 4 εταίρους μας την πορεία και την μαθησιακή πρόοδο των μαθητών μας, αλλά και μαθαίνοντας από τις δράσεις που εκείνοι ανέπτυξαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: