2/12/12

από το σχολείο .. στο σπίτιΦτιάξαμε  μαζί με τα  παιδιά  ενημερωτικά  φυλλάδια  για  το  Comenius project,  συνοδευτικό υλικό της ενημερωτικής συγκέντρωσης Γονέων στις 29/11/12.

πηγές: μουσική: Lemon tree, guitar

Δεν υπάρχουν σχόλια: