16/3/10

Αριστεία και Καινοτομία στην εκπαίδευση..Μια εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας στις 13 Μάρτη, που σκοπό είχε να αναδείξει την θετική πλευρά της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών λειτουργών της, καλώντας τους να υποβάλλουν ένα διακριθέν έργο τους από εθνικό ή ευρωπαϊκό οργανισμό την τελευταία πενταετία. Το σχολείο μας ήταν εκεί με 2 γονείς και την φετεινή άξια συνάδελφο, Ευαγγελία Αργυράκη για να λάβει το αναμνηστικό συμμετοχής της υποφαινόμενης, και να παρουσιάσει τις ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ένα έργο ανάμεσα στα 5 που είχαμε υποβάλλει στην επιτροπή. Η παρουσία των 2 γονέων κ. Μαρίας Κατσάρα και κ. Δήμητρας Σταμέλλου στην εκδήλωση, θέλησε να υπογραμίσσει ότι οι καλές πρακτικές που οδηγούν σε καλά αποτελέσματα βασίζονται και ολοκληρώνονται με την συνεργασία Γονέων και Εκπαιδευτικών. Μια μακρόχρονη διαδικασία που οικοδομείται αργά - σταθερά - με σεβασμό και συνέπεια σε κοινούς στόχους - και απαιτεί μια συνεχή δημιουργική διάδραση σε ολοένα και περισσότερα επίπεδα κοινών έργων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: