29/11/13

5 διακρίσεις στα 4 χρόνια ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣΜε  χαρά συμμετείχαμε  και  φέτος  29/11/2013 στο  θεσμό  'ΑΡΙΣΤΕΙΑ  &  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  στην  εκπαίδευση',  δράση  του  Υπουργείου Παιδείας.  Η  συνέχεια  και  η  συνέπεια  σε  επιλογές  έργων  συνεργατικών, διαδραστικών που είχαν ως  βασικό  άξονα  ανάπτυξής  τους  την ποιότητα,  οδήγησαν το  σχολείο μας   στην  τιμητική   θέση   των  5  διακρίσεων,  στα  4  χρόνια  λειτουργίας  του θεσμού:

Η  ομαδοσυνεργατική  δημιουργία   κειμένων  καθώς και  της  εικαστικής  ψηφιακής απεικόνισης των ιδεών των μαθητών  που  αφορούν το πλαίσιο  της  ορθής  χρήσης  του διαδικτύου.      A./ 


 9  νηπιαγωγεία  συνθέτουν  1  διαδικτυακή  ιστορία,  η οποία συνδημιουργείται    διαδοχικά από  τον  κάθε  εταίρο.  Αξίες,  όπως η  φιλία,  η  ελευθερία,  η  ισότητα,  η  αγάπη,  η ανεκτικότητα, ο  σεβασμός,  καθορίστηκαν  ως  σημεία  αναφοράς,  κεντρικοί  άξονες  και  πηγή άντλησης  ιδεών  για  όλους τους  εμπλεκόμενους.        B./Συνεργατικό έργο για την  Ασφάλεια και η  ορθή  συμπεριφορά  στον  κυβερνοχώρο  μέσα  από διαδραστικές και χαρούμενες δραστηριότητες  για παιδιά προσχολικής  εκπαίδευσης.  Η  Ασφαλής  πλοήγηση  καθώς  και η ανάπτυξη  σωστής  συμπεριφοράς  στο  διαδίκτυο  από  τους μαθητές, αποτέλεσαν  τα  βασικά  σημεία  αναφοράς  αλλά  και τους  στόχους  του σχεδίου μας.      C./

 νηπιαγωγεία ανακαλύπτουν τους καλλιτέχνες   Malevich, Picasso, Klimt, Klee, Monet  και δημιουργούν  διαδραστικά και με συνέργεια   5 πρωτότυπα έργα μαθαίνοντας και ακολουθώντας τις αντίστοιχες τεχνικές  τους.   D./ 
Η  βασική  παιδαγωγική εστίαση  αυτού  του έργου  είναι οι μαθητές  να  γνωρίσουν και να αγαπήσουν τη γλώσσα-στόχο, συνειδητοποιώντας τη  σημασία και την  αξία της και  ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τις νέες  τεχνολογίες να  αντλήσουν χαρά και αυτοεπιβεβαίωση από την επίτευξη μικρών στόχων που οι ίδιοι βάζουν κάθε  φορά.    E. /

Δεν υπάρχουν σχόλια: