4/4/14

Καλές πρακτικές για e-ΑσφάλειαΜε  τις  έως  τώρα  επιλογές μας  και  την  ανάπτυξη  δράσεων για  την  ενημέρωση  των μαθητών  αλλά  της  ευρύτερης  εκπαιδευτικής  μας κοινότητας για  την  Ασφαλή  χρήση  του Διαδικτύου κ  τη  διάδοση  ορθών πρακτικών, το  Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Καπαρελλίου έλαβε το  παραπάνω σήμα επιβράβευσης  από   eSafetylabel.eu


'' The  eSafety  Label  Assessement  Tool  aims  to  show  where  your  school  stands  in terms  of  responsible  ICT  use  and  will provide  you with  a  made-to-measure  Action  Plan  to  support  you in  developing  optimal  empowerment and  safety  for your pupils  and  staff ''

PS.Δεν υπάρχουν σχόλια: